Internet Rechten
   U meent dat iemand ten onrechte gebruik maakt van uw naam

U kunt de rechter inschakelen of een geschil aanhangig maken bij de SIDN. U bent dan goedkoper uit en er volgt zeer snel een beslissing maar beide partijen kunnen niet in beroep gaan maar wel nog de rechter inschakelen.


   Wanneer kunt u een geschil aanhangig maken
  • de .nl-domeinnaam is identiek aan een naam waarop u rechten kan doen gelden of er kan verwarring ontstaan (beschermd merk, een handelsnaam, een persoonsnaam, een naam van een overheidsorgaan, een stichting of een vereniging.)
  • vast staat dat de huidige domeinnaamhouder geen gerechtvaardigd belang bij de domeinnaam heeft
  • de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/ of wordt gebruikt.

   Vordering

Er wordt alleen beslist over de domeinnaam, de gemaakte kosten zijn volledig voor uw rekening.


   Procedure

U stelt een eis op aan de hand van een voorbeelddocument. De tegenpartij stelt aan de hand van een tweede voorbeelddocument verweer op. Beide partijen dienen er zelf zorg voor te dragen dat de stukken per mail en per post bezorgd worden bij de SIDN.
Wordt er geen verweer gevoerd dan wordt in 9 van de 10 keer de eis toegekend.


   Kosten procedure

U betaalt voor een procedure totaal 2.500 euro (exclusief BTW) aan behandelingskosten door de stichting en de begeleidingskosten door Nunc Ius.
Wilt u al uw kosten vergoedt hebben dan rest u slechts één mogelijkheid: de rechter. Besef dat de kosten dan hoger zijn omdat u zich moet laten bijstaan door een advocaat.

Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde 'plus een' van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.