Internet Rechten
   Krachten en kennis komen tezamen in Nunc Ius.

Nunc Ius is een juridisch loket voor bedrijven en een voorportaal voor advocaten, op commerciële basis. De juridische geschillen die ook daadwerkelijk door de rechter moeten worden beslecht nemen de laatste jaren enorm toe. Zowel de advocatuur, de rechterlijke macht als eisers en gedaagden weten niet zelden onvoldoende van de materie af om zich snel een helder oordeel te kunnen vormen.

Naar schatting negentig procent van de zaken kunnen via een arbiter (mediator, ouderling, advocaat) worden afgewikkeld, zonder dat er uiteindelijk een vonnis van een rechter aan te pas hoeft te komen. Dit bespaart iedereen tijd en geld.
De rechterlijke macht en de advocatuur worden zo ontlast.


   ACTUEEL

   Cookie wetgeving schiet zijn doel voorbij
   EU hof over Google Adwords: geen inbreuk (maar dat was al zo!)
   Uitvinder Jan Sloot   ...lees verder...
   Valse KvK brief in omloop, 149 euro kwijt   ...lees verder...
   Algeheel spamverbod per 1 juli 2009   ...lees verder...
   Your domain must be deleted today!   ...lees verder...
   Keurmerk incassobureau's doorgaans een farce   ...lees verder...
   EU domein aangepraat   ...lees verder...
   Nigerianen en erfenissen verdelen   ...lees verder...


   Internetrecht database en referentiekader

Nunc Ius maakt gebruik van de gevormde jurisprudentie en praktijkkennis van een aantal advocaten.

Door praktijkervaring op het gebied van Internet-recht raken partijen waarmee wij overleg voeren snel doordrongen van de ernst van de eisen van onze klanten.
Een goede formulering, onderbouwd met argumenten en jurisprudentie, werpt voor de tegenpartij dikwijls een helderder beeld op de situatie dan de eigen advocaat heeft kunnen presenteren die niet altijd relevante kennis paraat heeft. Wij staan regelmatig advocaten bij en bereiden zaken voor. Hierdoor verloopt een procedure effectiever.


   Maak van een anders nadeel uw voordeel

De Internet advocatuur staat in Nederland nog in de kinderschoenen en éénoog lijkt wel eens koning. Niet zelden legt een rechter een marktonderzoek of feitendossier van een Internet specialist naast zich neer om vervolgens een 'totaal onverwachte uitspraak' te doen. Dit kan door gedegen onderzoek en heldere, bondige formuleringen voorkomen worden en dus ook in uw voordeel uitpakken.

Persistentie, bogen op jurisprudentie en feitenkennis leiden heel vaak tot een schikking.

Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde 'plus een' van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.